123456

Какъв е принципът на работа на ОС?
Какви видове интерфейси на ОС познавате? Обяснете ги.


Напишете определение за софтуер.