За училище

  • Home
  • За училище

1. Напишете определение за операционна система (ОС).
2. Какъв е принципът на работа на ОС?
3. Какво е интерфейс?

4. Как се деинсталира програма?
5. Напишете група от периферни устройства.